top of page

המודל הסלוטוגני - שלושה מרכיבים לחיזוק החוסן המנטאלי

דיאגרמה של המודל הסלוטוגני - משמעותיות, נהילות, מובנות המובילים לחוסן ויציבות נפשית

בשיחה על חוסן מנטאלי והתמודדות עם לחץ, שקיימתי עם רופא מקסים וחבר לספסל הלימודים, התוודעתי למודל רפואי מעניין של פרופסור אהרון אנטונובסקי שנקרא "המודל הסלוטוגני" (Salut=בריאות, genesis=חקר). 

במחקריו, זיהה אנטונובסקי את המאפיינים הנדרשים בכדי לסייע לאדם להתמודד טוב יותר עם האתגרים בחייו ולמנוע שחיקה כתוצאה ממצבי לחץ מתמשכים, וזאת על ידי חיזוק תחושת הקוהרנטיות שלו.


קוהרנטיות מוגדרת במילון כשילוב בין עקביות, סבירות והגיון, והמודל של אנטונובסקי מגדיר שלושה מרכיבים שחיזוק שלהם יגביר את החוסן מנטאלי:


🎯 משמעותיות - היכולת למצוא תחושת משמעות ולהביא אותה לידי ביטוי על ידי עמידה ביעדים הרלוונטיים לביצוע משימות שונות, בחיים ובעבודה.


🎯 מובנות - הכרה בדינמיות של סיטואציה ובאירועים המתרחשים בה, ומכאן התאמה למציאות משתנה. 


🎯 נהילות - אמונה ותחושת מסוגלות להתמודדות, גם במצבי לחץ ואי-ודאות. 


כל אדם - עובד בארגון או ספורטאי - יעמוד בצורה טובה יותר מול גורמי הלחץ אם תתחזק אצלו תחושת הקוהרנטיות. 


והבשורה הטובה (ובעיקר החשובה): המנהל או המאמן יכולים - ואולי גם נדרשים - להוביל את אנשיהם בדרך של חיזוק אותם מרכיבים אישיים. התוצאה תבוא לידי ביטוי לא רק בבריאות, אלא גם בתוצאות.

bottom of page
.