top of page

 פסיכולוגיה ויעוץ ארגוני

תמונה של שגיא ניר בהרצאה

במפגש שבין ארגון פרודקטיבי, יעיל ומוכוון משימה לצרכיהם ושאיפותיהם של המנהלים והעובדים שבו, דרים להם בכפיפה אחת חזון ואסטרטגיה, מנהיגות והובלת צוות, הנעה ומוטיבציה, הערכה ומשוב ואפילו שילוב בין העבודה לחיי המשפחה.

בין השירותים בהם אני מתמחה ניתן למצוא:

> יעוץ מערכתי לתהליכים אסטרטגיים ושינויים ארגוניים גדולים

> חזון, אסטרטגיה ושינוי ארגוני עד שלבי ההטמעה בתרבות הארגונית

> פיתוח מנהיגות ויעוץ אישי למנהלים בדרגים שונים

ביצוע אבחונים ארגוניים, כתיבת דו"חות והעברת סקרים לדרגים שונים 

   בארגון

ליווי תהליכי בניית צוות, הבניית תהליכי הדרכה, משוב והערכת עובדים

> הנחיית קבוצות, סדנאות והרצאות בנושאים שונים

כל תהליך ארגוני או יעוצי אחר, בהתאם לצרכי הלקוח

רקע סערה

"הסכנה הכי גדולה בזמן מערבולת היא לא המערבולת עצמה, אלא לפעול על-פי ההיגיון של אתמול"

פיטר דרוקר

bottom of page
.